Cobots vs tradisjonelle roboter

Collaborative robots (cobots) er den nye trenden innen robotteknologi som skal sørge for en effektivisering i flere virksomheter. Hva er så forskjellen mellom cobots og tradisjonelle roboter?

De store og tunge lite tilpasningsvennlige tradisjonelle robotene har ofte vært satt til bestemte oppgaver – og på grunn av risiko har disse robotene vært plassert på steder «for seg selv» for å kunne gjøre minimalt med skade hvis noe skulle skje.

Cobots er designet for å samarbeide med mennesker og ikke for mennesker som de tradisjonelle robotene har vært. Nå skal robotene samarbeide med mennesker. De er bidragsytere og fungerer ofte som assistenter til vanlige arbeidstakere – hvor arbeidstakerne utfører de oppgaver som ikke kan automatiseres.

«Reduce costs. Improve performance. Optimise production. Increase quality. Increase revenue».

De cobots som er i drift i dag, foretar ofte arbeidsoppgaver som tyngre løft, monotone oppgaver, oppgaver som innebærer risiko i forhold helse og miljø – enten det er snakk om varme, kjemiske prosesser og lignenede – og ikke minst oppgaver der presisjon kreves.

Siden cobots er designet for å jobbe sammen med sine kollegaer, er cobots utstyrt med sensorer som kan registrere bevegelse og forandringer på en rekke områder. Blant annet fordi det er viktig for en cobot å vite hvor kollegaene er til enhver tid og ha muligheten til å stoppe eget arbeid for sikkerhetshensyn.

En annen fordel med cobots er at de er enkle å programmere til å gjøre andre oppgaver sammenlignet med hva de tradisjonelle robotene er. De tradisjonelle robotene er stort sett utviklet for ett spesifikt formål. Cobots kan på en enkel måte lære ved at en kollega gjør bevegelsene med robotarmen (gjennomføring av en oppgave). Cobots husker da prosedyren for oppgaven og kan gjenta denne.

Fleksibiliteten til cobots gjør at den kan benyttes i en rekke oppgaver – der det er behov. Re-programmering betyr at virksomheten ikke trenger å anskaffe enda en robot for å gjøre en spesifikk oppgave, og mulighetene for effektivisering ligger derfor bedre til rette.

Virksomheten har heller ikke det behovet for å leie inn eksperter som vil presentere sine tradisjonelle roboter som ofte kun blir satt til en oppgave – men de kan selv utforske hva som er mulig og lønnsomt å automatisere uten store kostnader.

Så, hvorfor gå til anskaffelse av cobot fremfor en tradisjonell robot?

  • Cobots har blitt langt rimeligere enn tidligere
  • De jobber når du måtte ønske (uten redusert evne til å yte) og er alltid «på plass»
  • Raskt og enkelt oppsett (de kan begynne på oppgavene så fort de er blitt vist prosedyren)
  • Cobots øker kvaliteten og produktiviteten ved at de utfører oppgavene konsistent, nøyaktig og er til å stole på
  • Cobots kan utføre oppgaver som kan være farlige og skadelige for mennesker – og potensielle helseskader er heller ikke et tema
  • Virksomheter kan bruke vanlige ansatte til oppgaver som krever en større vurderingsevne og til å utføre bedriftens andre viktige oppgaver som ikke like enkelt lar seg automatisere.

Se video om Cobots (Collaborative robots).

Ansattnett.no

Trykk på Facebook-ikonet for å dele på Facebook
Share on facebook
Facebook