Gründer - Etablere virksomhet - Behov for støtte

Er du gründer eller jobber med å etablere egen virksomhet? Da kan det hende at behov for støtte er det du trenger. Her får du nyttig informasjon om hvor du kan få hjelp til etablering av egen virksomhet, men også en rekke støtteordninger.

Altinn

Altinn.no har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge. Velg emne, så ledes du gjennom det offentlige regelverket samtidig som du får tips om støtteordninger og hjelpemuligheter. Du finner også lenker til skjemaer, til lovtekster og til fordypning hos andre. Disse sidene er et samarbeid mellom en rekke offentlige virksomheter. All informasjon er gjennomgått og godkjent av den etaten  som har ansvar for reglene på området. Her finner du også en oversikt over offentlige støtteordninger til etablerere/næringslivet, samt informasjon om det å «starte og drive bedrift». Her får du også rådgivning via telefon. Bak Altinn-samarbeidet står en rekke offentlige organer.

Etablerer.no

Etablerer.no inneholder en elektronisk etablererskole og en interaktiv møteplass for etablering av egen virksomhet. Tilbudet er gratis. Tjenesten er utviklet og driftes av VINN med støtte fra Innovasjon Norge.

Patentstyret

Patentstyret har som hovedoppgave å behandle søknader om patentervaremerke– og designregistreringer. Patentstyret skal hjelpe norsk næringsliv å styrke virksomheten sin gjennom kunnskap om industrielle rettigheter. Patentstyrets er en statlig etat under Nærings- og handelsdepartementet.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har kontorer i alle fylker og tilbyr blant annet råd og veiledning i forbindelse med bedriftsetableringer, innovasjons- og internasjonaliseringsprosjekter og til aktører i regionale omstillingsområder og næringsmiljøer. Avdelingen for Immaterielle rettigheter – IPR (en samlebetegnelse for beskyttelsesformer av immaterielle verdier som blant annet industrielle rettigheter, bedriftshemmeligheter, knowhow og opphavsrett) tilbyr hjelp til personer og bedrifter som ønsker å utvikle en oppfinnelse til å bli et kommersielt produkt i markedet.

Tilskuddsordninger

Det finnes en rekke offentlige tilskuddsordninger for gjennomføringen av innovasjons- og utviklingsprosjekter. Her finner du en oversikt over noen av de mest sentrale institusjonene som tilbyr slike ordninger.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr produkter og tjenester som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Ta f.eks. kontakt med «Innvasjon Norge – Buskerud, Vestfold og Telemark» for å finne ut hva slags hjelp de kan yte din bedrift. På Innovasjon Norge sine nettsider, så får du oversikt over alle kontorene du kan kontakte.

Skattefunn

SkatteFUNN er ordningen for virksomheter som vil skape verdier av nye ideer. Formålet er å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter. Du finner også mer informasjon på deres hjemmeside: skatteFUNN

Norges forskningsråd

Forskningsrådet arbeider aktivt for å styrke forskning i og for næringslivet. Forskningsrådet tilbyr finansiering til bedrifter og kunnskapsinstitusjoner, rådgir i forsknings- og innovasjonspolitiske spørsmål samt arbeider for å styrke nettverk mellom FoU-institusjoner og næringsliv. Du finner også mer informasjon på deres hjemmeside: Norges Forskningsråd

Offentlige tjenester

Norge.no er en veiviser for brukere av offentlige tjenester. Norge.no skal gjøre det lettere å finne frem til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester.

Ansattnett.no

Trykk på Facebook-ikonet for å dele på Facebook
Share on facebook
Facebook