Hva betyr konkurs?

Dersom en bedrift ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser som blant annet å betale regninger og annet – er virksomheten insolvent. Det finnes unntak, og det er hvis bedriften har en høyere andel av verdier i eiendeler enn gjeld – noe som da gjør at virksomheten ikke er insolvent.

Insolvens er et vilkår for konkurs, men konkursåpningen kan bare gjennomføres dersom en kreditor ønsker dette.

Hvorfor vil en kreditor ønske å ev. be om at en skyldner blir slått konkurs?

Kreditor ønsker selvsagt lavest mulig risiko, og ved mistanke om at skyldneren har en økonomi som tilsier at dette ikke vil løse seg/bedre seg, så ønsker kreditor å få igjen mest mulig av det utestående.

Når selskapet er insolvent følger av konkursloven § 61

«Skyldneren er insolvent når denne ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, med mindre betalingsudyktigheten må antas å være forbigående. Insolvens foreligger likevel ikke når skyldnerens eiendeler og inntekter tilsammen antas å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser, selv om oppfyllelsen av forpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved salg av eiendelene» (Lovdata).

Det vil selvsagt være kostnader forbundet med å begjære en åpning av konkurs, og kreditorer kan risikere å måtte dekke en andel av utgiftene ved konkursbehandlingen. Noe som igjen betyr at det også blant mange kreditorer utvises en viss forsiktighet med innlevering av konkursbegjæring.

En konkursbehandling vil bety en komplett gjennomgang av økonomien til skyldneren (hva eies av verdi og hva er gjelden). Eventuelle eiendeler vil forsøkt bli solgt for å betale kreditorene.

Et viktig prinsipp i konkursbehandlingen er at pengene skal fordeles rettferdig mellom kreditorene. De kreditorene som har tatt sikkerhet gjennom pant i enkelte eiendeler, har da mindre risiko enn andre.

Mange tror at det å gå konkurs er straffbart og at årsaken er relatert til kriminalitet. Forskning viser at ca. 25 % av alle konkurser er relatert til kriminalitet, men i hovedsak handler årsaken til konkurs om noe annet enn straffbare handlinger.

Et aksjeselskap som går konkurs vil «slutte å eksistere». Det betyr at gjelden aldri vil bli betalt. Ansvarlige for et konkursselskap kan starte en ny virksomhet uten å ha med seg gjelden fra tidligere aksjeselskap – og her finnes det gjengangere (enkeltpersoner).

Det kan som sagt være mange årsaker til at en virksomhet går konkurs. Alt fra ledelse, markedsutfordringer, makroøkonomiske forhold m.m.

Ansattnett.no

Trykk på Facebook-ikonet for å dele på Facebook
Share on facebook
Facebook