Personvern og samtykke ved bruk av bilder fra bildebanker

En rekke virksomheter, men også privatpersoner benytter såkalte Creative Commons (CC-lisensierte) bilder og videoer i en rekke kanaler, som de henter fra ulike bildebanker på nett.

Noen slike bildebanker er:

Det kan være til bruk på egne nettsider, Facebook, Instagram, til annonser m.m. – men hvordan er retningslinjene når personer kan gjenkjennes/identifiseres på bilde og i video? Det meste av dette materialet er gratis å bruke, også i kommersiell sammenheng, men det er allikevel noe du og din virksomhet må passe på.

Materialet må ikke benyttes til formål som kan sette en person i et dårlig lys. Fotografen har gitt rettigheter til gratis- og kommersiell bruk av bildet/videoen, ja, men fotografen overstyrer ikke individuelle personers rettigheter. Her kommer personvernet «inn i bildet», og en faktor for hva som er greit/ikke greit, er ofte om den/de identifiserbare på bildet er på en offentlig eller privat plass – men det handler også om i hvilken sammenheng bildet/videoen benyttes.

Det finnes mange eksempler på både privatpersoner og norske virksomheter som bruker bilde og video fra «gratis bildebanker» med identifiserbare personer i reklame og andre uheldige sammenhenger – hvor personene på bildet garantert ikke hadde gitt samtykke til flere av disse «situasjonene» og «bruksområdene». Her må man rett og slett bruke sunn fornuft. Ta f.eks. et bilde av deg selv. I hvilke sammenhenger ønsker du at «ditt bilde» ikke skulle ha blitt brukt?

Les mer om temaet og få flere detaljer her: Wikimedia Commons: Photographs of identifiable people.

Ansattnett.no

Trykk på Facebook-ikonet for å dele på Facebook
Share on facebook
Facebook