Slik vil 5G kunne påvirke og endre ditt liv fra 2020

Med 5G smelter den virkelige verden sammen med den digitale verden. Vi får et digitalisert samfunn hvor alt glir inn i hverandre, og vi kan utnytte informasjonsteknologien i langt større grad enn i dag.

Noen tenker at 5G, tja, det er bare et litt kjappere nett, men det er så mye mer enn det. Det gir enorme muligheter. Spesielt når det gjelder enheter som er koblet til nettet – og hvordan de kan kommunisere med hverandre. Den viktigste forskjellen ligger i hvordan ulike grupper av brukere kan få sine tjenester levert over nettverksløsninger i det samme og fysiske nettet.

Hastighet og forsinkelse

Hastigheten vi snakker om er fra 100-250 ganger raskere enn 4G. Et eksempel som ofte trekkes fram for å forklare de enorme forskjellene mellom 4G og 5G, er å tenke seg at du går fra å streame en film via Netflix i HD til å kunne streame 400 filmer i 8K samtidig!

Noe som for øvrig er viktigere enn nedlastingshastigheten, er den såkalte forsinkelsen (latency). Dette går på «ventetiden» mellom det å sende og motta data (informasjon) – noe som er svært viktig for kritiske applikasjoner som krever rask responstid. Latency / forsinkelsen ved 5G er estimert til å være 60-120 ganger raskere enn ved 4G.

Tjenester og bruksområder

Som nevnt, så vil en rekke tjenester bli både raskere og  mer tilgjengelig. Sikkerhet vil også kunne forbedres, men dette avhenger også av en rekke andre faktorer. Alt dette legger derfor tilrette for f.eks. et nettverk med trådløse sensorer, kommunikasjonsteknologi i kjøretøy (selvkjørende biler, busser etc.), smarte trafikklys, smarte energinett, wearables, smarte hjem, smarte byer – og andre fancy og nyttige teknologier som vi alle vil kunne ha glede av. 5G vil bidra til at IoT vil kunne få utnyttet sitt fulle potensiale ved rask og hyppig innsamling av store datamengder fra alle mulige type sensorer, hvor behandling av data, sanntidsanalyser etc. vil kunne gi oss alle et hav av nye applikasjoner og muligheter – både for privatpersoner og virksomheter.

Leveranse av pakker ved bruk av droner, videoovervåkning, brannslukning, inspeksjoner på utfordrende steder å komme til (f.eks. offshore), det å levere medisinsk utstyr i nødsituasjoner eller transport/frakt av mennesker eller «ting» – er også noe som allerede nå er en virkelighet. Rask og optimal kommunikasjonen med systemer (med tanke på sikkerhet) er avgjørende for at overnevnte bruksområder skal kunne fungere. 5G er derfor med sin minimale forsinkelse, en perfekt teknologi for autonome kjøretøy, både på land og i luften, og når 5G er rullet ut i sin helhet, så skal vi ikke se bort ifra at det ikke bare er mennesker som går i gatene, kjører på veiene, på vannet eller i luften.

 

Et par andre viktige fokusområder er helsevesenet hvor hjelpemidler koblet sammen i nettverk er en absolutt nødvendighet for å kunne tilby viktige helserelaterte tjenester, industrien med automatiserte lokaler, lagerstyring og prosesser – hvor roboter (cobots – collaborative robots) og mennesker jobbe sammen.

Noe som er veldig nært for oss alle, er selvsagt smarttelefonene våre, og andre nye enheter med sensorer. Alt fra maskiner, klær, «duppedingser» relatert til trening og mosjon, enheter i hjemmet m.m. vil bli koblet i nettet, noe som vil gi oss en helt ny verden med sikkerhet, trygghet, effektivitet etc.

5G er også viktig for å gjøre smarte byer til en virkelighet. Rask dataoverføring er kritisk når man snakker om samfunnskritiske applikasjoner, offentlig transportplanlegging (parkeringsplasser, flyten i trafikken o.l.), det å oppdage avvik innen helse, miljø, sikkerhet og beredskap (luftkvalitet, ved kriser / varslinger, vannforbruk, avfall, utslipp m.m.), kriminalitet og en rekke andre områder.

 

Virtual og augmented reality (VR og AR) har en rekke bruksområder, og med 5G vil dette gi helt nye muligheter (alt fra gaming, shopping til film, journalistikk m.m.). Du kan f.eks. spille med VR-headset i sanntid uten å oppleve heng eller forsinkelser.

Lansering av 5G-nettet

Så, når skjer denne «herligheten»?

Telenor skriver på sine sider:

«Det er vanskelig å fastslå når 5G blir allment tilgjengelig, men i 2020 vil lanseringen skje. 5G-pilotering er startet, men 5G vil ikke være tilgjengelig for alle før om noen år. Når vi kommer til 2025 regner man med at 5G-nettet dominerer».

Litt historie

  • 1G: NMT-nettet lanseres i 1981, og mobiltelefonen appellerer plutselig til børsmeglere og andre som kan ha bruk for å ringe, enten de er på hytta eller i bilen
  • 2G: Den første tekstmeldingen (SMS) sendes 3. desember 1992, og inneholder følgende beskjed: «Merry Christmas». I 1993 lanseres det globale GSM-systemet i Norge
  • 3G: Lansert i 2004 – en teknologi som ga brukerne en ny verden (langt bedre hastighet og flere muligheter. Dette året selger Nokia flest mobiler i verden, med hele 150 millioner eksemplarer
  • 4G: Høykapasitetstjenester som mobilt bredbånd, MMS, videotelefoni og mobil-TV med HD-kvalitet gir oss enda flere muligheter

Ansattnett.no

Trykk på Facebook-ikonet for å dele på Facebook
Share on facebook
Facebook