Virksomheter stoler ikke på egne data

«Alt skal digitaliseres», i alle fall nesten. En rekke virksomheter (både statlige og private) søker om støtte for å digitalisere sine systemer og tjenester – men mange begynner rett og slett i feil ende. De markedsfører sine nye prosjekter med urealistiske visjoner. Kort og godt, så vil de aldri komme i mål.

Hvorfor?

Svaret er enkelt. Det er svært mange virksomheter i dag som ikke stoler på egne data, og det gjør de lurt i. Et høyt antall virksomheter har investert hundrevis av milliarder kroner totalt – hvor prosjektene har blitt mislykkede; kun fordi de overvurderte egen datakvalitet. De var ikke klare for den digitale utviklingen som de ønsket å få gjennomført. Dobbeltlagring av data, en dårlig oversikt på hvor aktuelle data er lagret, lite strukturerte data og ikke minst utdaterte og mangelfulle data setter fort en stopper for det hele. Med innføringen av GDPR, så har kontrollen på datakvalitet blitt enda viktigere. I denne artikkelen vil du lære mer om både datakvalitet og GDPR.

Datakvalitet

Et fokus på datakvalitet vil gjøre det enklere for virksomheter å etterleve kravene i GDPR, og mange virksomheter sliter med datakvaliteten. En rekke undersøkelser viser at et flertall av bedrifter ikke er fornøyde med datakvaliteten i sine databaser, og mener at den må forbedres.

Forskning (gjennomført av Royal Mail Data Services) viser at dårlig kvalitet på kundedata koster virksomheter store summer årlig. Dårlig datakvalitet er ofte en skjult kostnad som ødelegger både for inntekter og produktivitet.

Virksomheter er avhengige av god datakvalitet (f.eks. kontaktinformasjon) for å sørge for at kampanjer som gjennomføres blir vellykkede, men dette er ikke tilfellet for mange. Nesten 3 av 5 markedsførere er ikke fornøyd med interne kundedata, og det samme antallet unngår også å bruke tredjepartsdata fordi de ikke er sikre på at disse dataene overholder de nye kravene i GDPR.

Konsekvensen av dårlig datakvalitet i kunderegistre kan bety at virksomheten ikke når ut til potensielle eller eksisterende kunder.

Hva er mulige tiltak for å forbedre datakvaliteten?

Å sikre god datakvalitet er et løpende arbeid og ikke en engangsjobb. Virksomheten må ha etablerte rutiner, gode systemer, kvalitetssikring og oppfølging.

Datainnsamling skjer i mange kanaler og på flere ulike måter; enten det nå er via kampanjer, CRM-funksjoner, kundeservice, salg etc., så viser det seg at det er lite konsistens i prosessene rundt datainnsamlingen – noe som gir utfordringer.

Mange virksomheter går aldri igjennom sine kundedata og har heller ingen etablerte rutiner for et slikt arbeid. Hva av verdi sitter en virksomhet på da?

Tar ikke virksomheter tak i disse utfordringene nå, vil de ikke ha «lovlige» kundedata som kan benyttes i markedsførings- og salgsprosesser.

Hva må gjøres?

Eksisterende data må valideres og virksomheten må etablere rutiner.

 • Standardiser og normaliser
 • Få oversikt og unngå duplikat
 • Identifiser og deaktiver
 • Validér
 • Sørg for komplett datamateriale

Datakvalitet – fordeler med bedre datakvalitet

Lite gode og unøyaktige data kan påvirke din merkevare og hvordan forbrukerne oppfatter virksomheten. Ved å forbedre disse dataene, kan virksomheten:

 • Få en mer nøyaktig kundedatabase
 • Få en bedre målretting av tilbud og meldinger til kundene
 • Forbedre kundeopplevelsen
 • Redusere risiko og forbedre grunnlaget for beslutninger
 • Bygge opp tilliten med kundene
 • Redusere kostnader
 • Få økt salg – forbedret datakvalitet vil bidra til økt salg (lettere å nå interesserte målgrupper)
 • Overholde forskrifter, lovverk og sikre personvernet.

Ansattnett.no

Trykk på Facebook-ikonet for å dele på Facebook
Share on facebook
Facebook