Tilliten til politikerne er sterkt svekket

En ukultur har vært mer utbredt blant våre folkevalgte enn vi alle hadde håpet på. «Uheldige» enkeltsaker vil vi nok aldri komme utenom, men sakene vi har sett i media om politikere som har misbrukt og utnyttet det ene og det andre – viser at det nå er på tide med konsekvenser.

Gjennomgang av saker har vist seg å være bevisst utnyttelse av regelverket, direkte juks, brudd på lovverket, mangel på kompetanse om egne vedtatte lover, og ikke minst det å unnlate å følge disse – til fordel for egen vinning.

Er det slike folkevalgte vi ønsker?

Vi ser av Norstat sin undersøkelse (utført for Aftenposten), at det norske folk nå opplever at tilliten til politikerne er sterkt svekket.

Enten det er snakk om urettmessig dekning av kostnader for pendlerboliger, strømregninger, bruk av privatsjåfør, reiseregninger og hva det måtte være, så krever folket en skikkelig gjennomgang.

Det må bli konsekvenser, og vi kan ikke ha folkevalgte som bevisst har utnyttet systemet og har tatt seg tilrette.

Vi må alle følge loven – også politikerne

Loven er lik for alle, og i utgangspunktet burde den ha vært enda strengere for våre folkevalgte. De er våre forbilder og skal gå foran med et godt eksempel. Involverte politikere må ta konsekvensen av egne handlinger, rettsystemet må behandle disse sakene som en hvilken som helst annen sak, uten påvirkning fra andre instanser eller at det tilknyttede politiske partiet prøver å påvirke utfallet.

Politikere som blir dømt, skal heller ikke i fremtiden kunne inneha stillinger som folkevalgte. Det løpet er kjørt.

Vi må ha full offentliggjøring av dokumentasjon i «politikersakene»

SjekkPulsen.no ønsker full offentliggjøring av alle dokumenter knyttet til alle våre folkevalgte – som viser hvilke goder de har, kostnader som dekkes, begrunnelse for hvorfor det foreligger en kostnadsgodtgjørelse, hvilke dokumenter relatert til de ulike forholdene som er signert av de folkevalgte etc.

Alt skal frem i lyset, og uten tillit til politikerne, så vil dette gi store konsekvenser for et godt samarbeid med det norske folk. Politikere er offentlige personer. De må tåle, samt akseptere at de blir mer eksponert enn andre når det gjelder etterlevelse av lover og regler.

(Takk for at du deler denne artikkelen videre.)

Ansattnett.no / SjekkPulsen.no

Kilder:

Trykk på Facebook-ikonet for å dele på Facebook
Share on facebook
Facebook