Fremtidens stillinger

Arbeidsmarkedet i dag er ikke som for noen år siden. Teknologien har bidratt til å endre mye, og type jobber endres løpende. Noen stillinger forsvinner, enkelte endres og nye kommer til. Automatisering har tatt over en rekke arbeidsoppgaver, men heldigvis så har andre interessante oppgaver dukket opp.

Et viktig fokus når det gjelder å samarbeide med teknologi, er at «datamaskiner» skal gjøre det de er gode på, mens mennesker skal ta tak i de oppgavene der mennesker er overlegne teknologien. Det er mange jobber hvor teknologi ikke kan erstatte mennesker. Samtidig er det også mange fagområder hvor teknologien kommer til å gjøre mennesker overflødige årene fremover.

Kunstig intelligens kan nok bli sett på som en trussel. Dette er en teknologi med et enormt potensiale. Det kan være alt fra å generere tekst, bilder, kunstverk, gi svar på problemstillinger eller legge føringer for en virksomhets vei videre – gjennom blant annet analyse av store datamengder m.m. Maskinlæring er her et viktig stikkord for de som ønsker å lære mer.

Robotteknologi og programvareroboter er andre type teknologier som har tatt over og vil ta over enda flere montone, tunge, kjedelige og risikofylte oppgaver i fremtiden, ev. bidra der oppgaver kan utføres i et samspill mellom mennesker og teknologi. Muligheten er enorme!

Teknologiens inntreden er ikke kun negativ, og i listen under vil du få noen eksempler på stillinger som er verdt å ta en kikk på. Dette er stillinger som vil kunne gi deg en trygg jobb for fremtiden (slik det i alle fall ser ut nå, så får tiden vise).

Her kan du lese om noen utvalgte type stillinger vi tror kan gi en interessant og sikker jobb fremover.

Ansattnett.no

Trykk på Facebook-ikonet for å dele på Facebook
Share on facebook
Facebook