Helseavisa.no lansert

Atrida Communications som står bak Ansattnett.no, har nå lansert Helseavisa.no. Dette er kort fortalt en annerledes nettavis med fokus på helse og teknologi.

Her ser man på utfordringer og muligheter – og pynter ikke på virkeligheten. Skal man få løst mange av de utfordringene helsetjenesten står ovenfor, må man sikre åpenhet og ærlighet, og det er viktig å se «ting som de er». Ansatte og ledere må både snakke sammen og tenke sammen. Det er kun på lag man kan løse problemene!

Hva er Helseavisa.no?

Helseavisa.no tilbyr aktuell informasjon innen helse, teknologi og digitalisering. Det tilbys også en abonnementstjeneste på Helseavisa sin Helsehub (en egen for brukere og pårørende, samt en for helsepersonell og ledere). Der finner man nyttige arbeidsverktøy som kan bistå med effektivisering, kvalitetssikring og et økt fokus på informasjonssikkerhet og personvern – og ikke minst nettkurs og veiledere for både ansatte og ledere innen viktige tema. Nettkurs og veiledere (innen velferdsteknologi og smarthusteknologi) finner man i tillegg i Helseavisa sin Helsehub for brukere og pårørende.

Helseavisa.no er en kanal med formål å informere, gi faglig påfyll om teknologi og helse, engasjere, motivere og stille de spørsmålene som er viktige for helsepersonell, ledere, brukere, pårørende og andre. Målet er å bidra med gode svar, og de skal så godt det lar seg gjøre stille de riktige spørsmålene, sette fokuset der det bør være og bidra med innsikt.

Helseavisa.no får du selvsagt tilgang til en podcast om helse og teknologi. Helseavisa.no tilbyr også klistremerker for demente – noe som gir en enklere hverdag for mange.

Ansattnett.no

Trykk på Facebook-ikonet for å dele på Facebook
Share on facebook
Facebook