HMS og internkontroll

Mobbing på arbeidsplassen

Mobbing på arbeidsplassen

Når negative hendelser systematisk og vedvarende rettes mot en og samme person, er det mobbing. Her kan du lese mer om mobbing, og hva du kan gjøre om du utsettes for mobbing på arbeidsplassen. Mobbing kan ha mange former. Det kan dreie seg om å bli utelukket fra det sosiale nettverket på jobben, stadig bli …

Mobbing på arbeidsplassen Les mer »