Foreninger og forbund

En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innenfor en eller flere bedrifter. Den kan ha sitt virkeområde både i mindre og større geografiske områder. Fagforeningen tar vare på medlemmenes interesser. De viktigste oppgavene til fagforeningen er å kjempe for bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene.

Fagforbund er som regel landsomfattende organisasjoner bygd opp av lokale fagforeninger. De fleste fagforbund er tilsluttet en hovedsammenslutning.

I Norge er det fire hovedsammenslutninger. Landsorganisasjonen (LO) er i dag Norges største hovedsammenslutning. Fellesforbundet er medlem av LO og er det største fagforbundet i privat sektor i Norge.

Fagforeninger i Norge