Inkluderende arbeidsliv

Målsetningen med inkluderende arbeidsliv (IA) er at flest mulig bidrar i arbeidslivet.

Målet er et arbeidsliv hvor flere kan bidra ut fra de ressurser de har til rådighet, og hvor flest mulig ønsker og er i stand til, å bli i arbeidslivet til pensjonsalderen.

Begrepet ble første gang brukt i Sandmanutvalgets utredning fra 2000, Sykefravær og uførepensjonering. Et inkluderende arbeidsliv (NOU 2000: 27). Bakgrunnen for utredningen var stigende sykefravær og økning i antallet uførepensjonister. Utredningen la grunnlaget for det som ble Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, (IA-avtalen) i 2001. Arbeidsplassen ble utpekt som den viktigste arenaen for å forebygge sykefravær og utstøting. Dette innebærer at virksomhetene må legge vekt på den enkelte arbeidstakerens funksjon og hva hun eller han kan utføre av arbeid til tross for helseplager.

Arbeidstilsynet har viktig informasjon om inkluderende arbeidsliv: