Lover og regler i arbeidslivet

Arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene gir rammene for hvordan vi skal ha det på norske arbeidsplasser. Her finner du en oversikt over regelverket på arbeidsmiljøområdet.

Arbeidsmiljøloven

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) er en sentral vernelov i Norge. Loven har også flere forskrifter som utdyper kravene i regelverket med mer detaljerte bestemmelser.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsgiver skal sørge for å overholde reglene som er gitt i loven og i medhold av loven. Arbeidsmiljøloven gjelder for de fleste arbeidsforhold i private og offentlige virksomheter.

Les mer om regelverket på nettsidene til Arbeidstilsynet.