Om Ansattnett.no

Ansattnett.no er en politisk uavhengig mediekanal. Vi jobber for demokrati, ytringsfrihet, effektiv og rettferdig bruk av ressurser, digitalisering, bedre muligheter for gründervirksomheter – og kompetanse ut til folket. Vi skal være en kanal hvor arbeidstakere kan holde seg oppdatert innen sitt fagfelt og generelt rundt rettigheter og plikter som arbeidstaker og arbeidsgiver.

Ansattnett følger Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Alle tips og henvendelser rettes til
post@ansattnett.no